Upoznajte nas

Mondi-Consulting, osnovan 2009. godine, je kompanija koja  pruža usluge zastupanja u osiguranju.

 

Od samog početka radimo u interesu naših klijenata ostvarujući ga kroz saradnju sa vodećim osiguravajućim društvima.   Savjetujemo i zastupamo klijente u svim fazama ugovora o osiguranju. 

 

Savjetujemo vas pri izboru vrste osiguranja, rizika na koje trebate obratiti pažnju i od kojih se trebate osigurati, uslova pod kojim se ugovor potpisuje i same cijene osiguranja.

 

Prilagođavajući se našim klijentima i njihovim potrebama, a sve u cilju njihove zaštite, 2017.godine otvaramo sestrinsku firmu Mondi-Consulting International koja se bavi zastupanjem klijenata u procesu odštetnih zahtjeva kako materijalnih tako i nematerijalnih.

Naš tim čine visokokvalifikovani pravni stručnjaci, vještaci i advokati koji na osnovu dugogodišnjeg iskustva garantuju da će Vaša prava biti zaštićena i ostvarena u potpunosti.

Na osnovu vaše dokumentacije i činjeničnog stanja sve Vaše zahtjeve analiziramo i dajemo odgovarajući savjet, mišljenje i procjenu.
“Vrijedno radimo i ponosimo se našim uspjesima. Vjerujemo da je zadovoljan klijent naša najbolja preporuka.”

Scroll to Top