Mondi-Consulting d.o.o pruža potpunu uslugu klijentima u vezi osiguranja uključujući usluge: kompletne registracije vozila, prijevod vozila, usluga izrade i ovjere Ugovora o kupoprodaji, naplate šteta kod osiguranja kao i usluge pravnog konsaltinga. Takođe nudimo uslugu kompletnog osmišljavanja i izrade: vizualnog identiteta, web stranica i stranica socijalnih medija. Za Vas možemo pronaći partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge.
Društvo je nastalo kako bi udovoljilo potražnji za kvalitetnim uslugama baziranim na prikupljanju pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u domaćem poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih problema ili kontroli uspješnosti poslovanja.

Primarne usluge naše kompanije su :
     • posredovanje u osiguranju;
     • registracija vozila;
     • usluga izrade i ovjere Ugovora o kupoprodaji;
     • prijevod vozila;
     • pravni konsalting;
     • rješavanje i naplata šteta;
     • posredovanje pri zaključivanju poslova;
     • marketing i
     • izrada vizualnog identiteta.