Posredovanje u osiguranju

Mondi - Consulting d.o.o. pruža usluge posredovanja u osiguranju i u potpunosti ima pregled nad tržištem osiguranja. Za razliku od zastupnika u osiguranju (koji prodaje osiguranja za osiguravajuće društvo), posrednik radi za klijenta i u klijentovom interesu, na tržištu osiguranja, pronalazi najpovoljniju ponudu.

Naša kompanija radi u interesu naših klijenata ostvarujući ga kroz saradnju sa osiguravajućim kućama i zastupajući klijente u svim fazama ugovora o osiguranju. Dakle, mi kao posrednici u osiguranju nemamo cilj da prodamo osiguranje klijentu, već da savjetujemo klijenta pri izboru vrste osiguranja, rizika od kojih se treba osigurati i koji je najbolji izbor za njih..

Vrste osiguranja mogu biti: osiguranje AO (od auto odgovornosti), kasko osiguranje motornih vozila AK, osiguranje imovine, osiguranje lica, putničko zdravstveno osiguranje PZO, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti poljoprivrede, osiguranje nezgoda, osiguranje transporta, osiguranje od ostalih šteta na imovini i dr.

Društvo za posredovanje u osiguranju Mondi - Consulting d.o.o. za svoje klijente:

Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem;
Organizuje preglede rizika;
Analizira postojeće osiguravajuće pokriće;
Savjetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta osiguranja;
Ukazuje na detalje ponuđenih pokrića;
Organizuje osiguravajuće pokriće za svoje klijente u skladu sa njihovim zahtjevima i u skladu sa zakonom;
Priprema preglede polica (u zavisnosti od vrsta osiguranja, različite vrste izveštaja);
Pripremamo zahtjeve za ponude osiguranja od osiguravača;
Obezbjeđujemo za naše klijente najbolje uslove i cijenu na tržištu;
Pratimo naplatu i dospjevanje obnove osiguranja;

Pratimo promjene na tržištu osiguranja i o bitnim činjenicama obavještavamo Klijenta i predlažemo mu nova rješenja u skladu sa novonastalim situacijama.

 

Mondi - Consulting d.o.o. radi za interes klijenata, te su naše usluge posredovanja u osiguranju za klijente besplatne (bez naknade), a proviziju (naknadu za obavljeni posao) ostvarujemo od osiguravajuće kuće. Ovakav vid poslovanja predstavlja veliko rasterećenje za klijente, prije svega zbog uštede vremena potrebnog za poslove osiguranja.

Registracija vozila

Ako posjedujete vozilo, vjerojatno ste upoznati s činjenicom da ga obavezno trebate svake godine registrovati. Kontaktirajte nas kako bismo Vas uputili šta sve trebate priložiti te koliki su troškovi ili posjetite našu kancelariju.
Preko nas možete obaviti sve radnje vezane za kompletnu registraciju Vaših vozila, kao što je tehnički pregled vozila, ugovaranje police obaveznog osiguranja, plaćanje taksi za registraciju vozila, kasko osiguranje vozila, izdavanje zelenog kartona, osiguranje putnika, prijava i odjava vozila, kupoprodajni ugovor, posredovanje pri izdavanju probnih tablica kao i sve ostale radnje vezane za registraciju vozila.
Obzirom da Vam poslovi oko registracije vozila u prosjeku oduzmu skoro cijeli jedan dan, uslužno za Vas vršimo produženje registracije Vašeg vozila kao i sve druge radnje vezane za odlazak i obavljenje posla u MUP-u.

 

 

 

 

Mondi-Consulting_registracija_page_03

optimizirana-registracija-vozila

 

 

 

Rješavanje i naplata šteta u osiguranju

Učestvujemo u procedurama prijave, procjene i likvidacije šteta (posedujemo veoma veliko iskustvo i znanje u oblasti osiguranja tako da možemo stručno i brzo djelovati kod osiguravača da se isplati obaveza po nastaloj šteti), prijave iz osnova zaključenih ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, prijave kasko osiguranja, osiguranja imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti i drugih ugovora o osiguranju.
Priprema zahtjeva za obradu i prijavu šteta uz pribavljanje fotodokumentacije, policijskog zapisnika i sve ostale dokumentacije nakon čega se kompletna orginalna dokumentacija dostavlja nadležnom osiguravajućem društvu na daljne postupanje o ćemu se Klijent/Osiguranik pismeno obavještava.
Na zahtjev klijenata u mogućnosti smo osigurati kompletnu pravnu pomoć, advokata, notara i vještaka.

 

 

 

 

 

kasko

Mondi-Consulting_front_page_03

 

 

Posredovanje-pri-zaključivanju-poslova

Optimizirana-pravno-savjetovanje

Posredovanje pri zaključivanju poslova

Ovaj koncept usluge podrazumjeva povezivanje svih poslovnih subjekata i njihove ponude i potražnje proizvoda i usluga. Uloga posrednika sastoji se u dovođenju klijenta u kontakt s potencijalnim partnerima za sklapanje određenih ugovora. Putem nas možete pronaći partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge.
Za naše klijente vršimo i posredovanje sa inostranim firmama, trgovačkim komorama i poslovnim organizacijama.
Ukoliko postoji interes, Mondi - Consulting d.o.o. Sarajevo, može sklapati ugovore u ime i za račun svog klijenta (nalogodavca) ako je za to od njega dobio ovlaštenje.
Upisom na našu referent listu, klijent automatski ulazi u sistem potencijalnog sklapanja poslova bez posebnog zahtjeva jer je to princip poslovanja naše kompanije.

 

 

 

 

Mondi-Consulting_front_page_03

Pravno savjetovanje

Usluge koje pokriva naš pravni konsalting, obuhvataju savjetovanje, davanje mišljenja, te sastavljanje potrebnih instrumenata kako bi Vam omogućili lakše poslovanje.
Sve Vaše zahtjeve analiziramo i dajemo odgovarajuće mišljenje i ocjenu. Na osnovu toga se savjetujemo s Vama i djelujemo uzimajući u obzir date mogućnosti.